Hỏi đáp

Những lý do bị từ chối visa du học Nhật Bản

1. Bị từ chối vì lý do hồ sơ

1. Bị từ chối vì lý do hồ sơ

2. Kế hoạch học tập không rõ ràng

3. Tài chính không đáp ứng được yêu cầu

4. Khả năng ngoại ngữ quá yếu

5. Bạn có người nhà lao động và sống bất hợp pháp tại Nhật Bản

 

Len dau trang
Đăng


vấn